Kirtan Sohila English Lyrics


Published/Updated On :

Category : Religion

Sources/Credits : Archive.org

Download PDF from using the direct download link given at the bottom of this article.


Kirtan Sohila English Lyrics PDF

PDF Name Kirtan Sohila English Lyrics
Published/Updated On
Category
Region Global
No. of Pages 11
PDF Size 0.21 MB
Language English
Source(s) / Credits www.sikhnet.com

Download PDF of Kirtan Sohila English Lyrics from www.sikhnet.com using the direct download link given at the bottom of this article.

Kirtan Sohila English Lyrics PDF – Overview

Kirtan Sohila is Guru Vani that gives peace and power to live a happy life. Sikhs recite this prayer in morning and evening to impress god. The lines of this Kirtan are very beautiful and full of motivation and devotion. Below we have provided Kirtan Sohila English lyrics and download link for Kirtan Sohila PDF in Punjabi.

Kirtan Sohila composition is by Shri Guru Nanak Dev in “Gauri Deepki Raga”. It appears these are the answers to the questions put by some saints to Guru Ji. This is the night time prayer said by all Sikhs before they go to sleep. Three Sikh Gurus – Guru Nanak, Guru Ram Das and Guru Arjan – contributed five shabads in total to this bani on the pain of separation and celebrating the bliss of union with Almighty.

Kirtan Sohila English Lyrics

Sohilaa raag ga-orhee deepkee mehlaa 1
Ik-oNkaar satgur parsaad.II
jai ghar keerat aakhee-ai kartay kaa ho-ay beechaaroII.
tit ghar gaavhu sohilaa sivrihu sirjanhaaro. ||1||

tum gaavhu mayray nirbha-o kaa sohilaa.II
ha-o vaaree jit sohilai sadaa sukh ho-ay. ||1||

rahaa-o. II

nit nit jee-arhay samaalee-an daykhaigaa dayvanhaar. II
tayray daanai keemat naa pavai tis daatay kavan sumaar. ||2||

sambat saahaa likhi-aa mil kar paavhu tayl. II
dayh sajan aseesrhee-aa ji-o hovai saahib si-o mayl. ||3||

ghar ghar ayho paahuchaa sad-rhay nit pavann.II
sadanhaaraa simree-ai Nanak say dih aavann. ||4||1||

Raag Aasaa Mehlaa 1.

chhi-a ghar chhi-a gur chhi-a updays.
gur gur ayko vays anayk. ||1||

baabaa jai ghar kartay keerat ho-ay.
so ghar raakh vadaa-ee to-ay. ||1||

rahaa-o.II

visu-ay chasi-aa gharhee-aa pahraa thitee vaaree maahu ho-aa.II
sooraj ayko rut anayk.II
Nanak kartay kay kaytay vays. ||2||2||

Raag Dhanaasree Mehlaa 1.

gagan mai thaal rav chand deepak banay taarikaa mandal janak moteeII.
Dhoop mal-aanlo pavan chavro karay sagal banraa-ay foolant jotee. ||1||

kaisee aartee ho-ay. bhav khandnaa tayree aartee.II
anhataa sabad vaajant bhayree. ||1||

rahaa-o. II

sahas tav nain nan nain heh tohi ka-o sahas moorat nanaa ayk tohee.II
sahas pad bimal nan ayk pad ganDh bin sahas tav ganDh iv chalat mohee. ||2||

sabh meh jot jot hai so-ay.II
tis dai chaanan sabh meh chaanan ho-ay.II
gur saakhee jot pargat ho-ay.II
jo tis bhaavai so aartee ho-ay. ||3||

har charan kaval makrand lobhit mano andino mohi aahee pi-aasaa.II
kirpaa jal deh Nanak saaring ka-o ho-ay jaa tay tayrai naa-ay vaasaa. ||4||3||

Raag Ga-orhee Poorbee Mehlaa 4.

kaam karoDh nagar baho bhari-aa mil saaDhoo khandal khanda hay.II
poorab likhat likhay gur paa-i-aa man har liv mandal mandaa hay. ||1||

kar saaDhoo anjulee pun vadaa hay. kar dand-ut pun vadaa hay. ||1||

rahaa-o. II

saakat har ras saad na jaani-aa tin antar ha-umai kandaa hay.II
ji-o ji-o chaleh chubhai dukh paavahi jamkaal saheh sir dandaa hay. ||2||

har jan har har naam samaanay dukh janam maran bhav khanda hay.II
abhinaasee purakh paa-i-aa parmaysar baho sobh khand barahmandaa hay. ||3||

ham gareeb maskeen parabh tayray har raakh raakh vad vadaa hay.II
jan Nanak naam aDhaar tayk hai har naamay hee sukh mandaa hay II. ||4||4||

Raag Ga-orhee Poorbee Mehlaa 5.

kara-o baynantee sunhu mayray meetaa sant tahal kee baylaa.ii
eehaa khaat chalhu har laahaa aagai basan suhaylaa. ||1||

a-oDh ghatai dinas rainaaray. man gur mil kaaj savaaray. ||1||

rahaa-o.II

ih sansaar bikaar sansay meh tari-o barahm gi-aanee.II
jisahi jagaa-ay pee-aavai ih ras akath kathaa tin jaanee. ||2||

jaa ka-o aa-ay so-ee bihaajhahu har gur tay maneh basayraa.II
nij ghar mahal paavhu sukh sehjay bahur na ho-igo fayraa. ||3||

antarjaamee purakh biDhaatay sarDhaa man kee pooray.II
Nanak daas ihai sukh maagai mo ka-o kar santan kee Dhooray. ||4||5||

Download Kirtan Sohila English Lyrics PDF from www.sikhnet.com using the direct download link given below.

Kirtan Sohila English Lyrics PDF Download Link


Disclaimer: OliPDF.com do not store any pirated or copyrighted material on our servers. All the PDF and photos are downloaded directly from internet or archive.org. All logos, name and trademarks displayed on this website are the property of the there owner.


RELATED PDF FILES


LATEST UPLOADED PDF FILES


Leave a Comment